Potęga Rozumu - Kurs kreatywnego myślenia

PUDEŁKOWA

Nowe

Potęga Rozumu dla całej rodziny: 9-99 lat

Więcej szczegółów

39,90 zł

XXI wiek stawia przed nami mnóstwo wyzwań, którym musimy stawić czoła. Szkoła, praca i życie codzienne, to ciągłe zmagania z trudnymi sytuacjami.
 
Potęga Rozumu pokazuje metody kreatywnego podejścia do napotykanych problemów. Uczy widzenia i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu nietypowych metod i elementów naukowych.

-    Wyzwala kreatywność
-    Rozwija pomysłowość i wyobraźnię
-    Uczy niestandardowych rozwiązań
 
Dowiedziono, że najczęściej dochodzi do wielkich i mniejszych odkryć przy niestandardowym podejściu do zadań, z pomocą odległych skojarzeń i nietypowych zastosowań dostępnych elementów.
 
Właśnie Potęga Rozumu w niekonwencjonalny sposób pokazuje jak podchodzić kreatywnie do problemów i je rozwiązywać.

-    Nowatorskie podejście i ciekawa forma realizacji
-    Ćwiczenia z symulacją 12 problemów
-    Skuteczne rozwinięcie kreatywności i pomysłowości

Wersja dla całej rodziny zawiera:

-    wprowadzenie do nowatorskiej metody myślenia
-    informacje o wynalazkach i metodach, które do nich doprowadziły
-    zasady metody ASIT
-    symulacje 12 problemów praktycznych
-    system pomocy uaktywniającej się automatycznie
-    dokładne wyjaśnienie rozwiązań

Przeznaczenie: osoby w wieku 9-99 lat, chcące w niekonwencjonalny sposób zwiększyć swoje możliwości umysłowe, kreatywność oraz inteligencję. Poznać nowe metody myślenia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Wspaniała zabawa dla całej rodziny.Potęga Rozumu - multimedialny kurs kreatywnego myślenia - informacje ogólne

MYŚLENIE: proces rozwiązywania przez człowieka problemów, polegający na
przetwarzaniu informacji; celem i wynikiem tego procesu jest poznawanie relacji między zjawiskami, spostrzeżeniami, wyobrażeniami, pojęciami, sądami; myślenie jest więc także
procesem wytwarzania nowych informacji, które służą albo poznaniu, albo podejmowaniu decyzji, a więc działaniu; w procesie rozwiązywania problemów.
Umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia jest w dzisiejszych czasach niezbędna. W szkole, pracy i życiu nie wystarczy sama wiedza książkowa, bowiem przede wszystkim trzeba umieć ją wykorzystać.
Wszyscy znamy powiedzenie, że "myślenie ma przyszłość", ale w dzisiejszych czasach jest ono jeszcze aktualniejsze. Nauka, praca zawodowa, kariera i problemy życia codziennego wymagają od nas coraz więcej. Dlatego warto poznać nowatorskie metody i sposoby rozwiązywania problemów. Dzięki nim łatwiej sprostamy wyzwaniom zarówno tym małym jak i takim, które mogą zaważyć na naszej przyszłości!
Potęga Rozumu to:
-    symulacja 12 ciekawych problemów do rozwiązania;
-    wskazanie metod kreatywnego i niestandardowego rozwiązywania problemów;
-    nauka logicznego myślenia;
-    zwiększenie ilorazu inteligencji IQ;
-    doskonały program dla uczniów, studentów i wszystkich tych, którzy chcą stawić czoła wymogom XXI wieku.

 


INTELIGENCJA: cecha umysłu odpowiadająca za sprawność w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów i innych czynności poznawczych; od poziomu inteligencji zależy poprawność rozumienia złożonych problemów i skuteczność poszukiwania trafnych rozwiązań, a także sprawność działania w sytuacjach nowych i trudnych.
Zadaniem programów z serii Potęga Rozumu jest wskazanie metod kreatywnego podejścia do problemów i sytuacji. Widzenia i rozwiązywania ich niestandardowo, przy wykorzystaniu nietypowych metod i elementów.
Poznanie i zastosowanie ich w sytuacjach życia codziennego pozwoli łatwiej i szybciej uporać się z pojawiającymi się przeszkodami.


TWÓRCZE MYŚLENIE: taki rodzaj działalności zmierzający do rozwiązania specjalnych zadań, który charakteryzuje się nowością ? tym, że odbiega od tradycji, ma trwałe znaczenie i odnosi się do problemu, którego rozwiązanie sprawia trudności.
   
Program Potęga Rozumu opiera się na metodzie ASIT, która jest:
-    używana w wielu światowych koncernach takich jak Ford, Intel, Motorola czy FedEx
-    dowiedziona akademicko: testy doświadczalne pokazały radykalne zwiększenie możliwości twórczego rozwiązywania problemów


KREATYWNOŚĆ: zdolność tworzenia, oryginalność, pomysłowość, twórczość.
-    Zwiększ swoje zdolności kreatywnego myślenia, pomyśl o przyszłości i karierze...
-    Dołącz do takich firm jak Ford Motor , Intel, Motorola, LG oraz wiodących amerykańskich uniwersytetów stosujących w praktyce metodę ASIT przedstawioną w programach Potęga Rozumu.
-    Zasady kreatywnego myślenia możesz w bardzo łatwy i przyjemny sposób poznać we własnym domu używając multimedialnych programów Potęga Rozumu.
-    Większość rozwiązań problemów w oparciu o metody przedstawione w programie, jest tak prostych i genialnych, że każdy myśli:
"Niemożliwe! Że też ja na to wcześniej nie wpadłem!"


POMYSŁOWOŚĆ: zdolność do twórczych myśli, tworzenia koncepcji, wymyślania projektów, wielość pomysłów i inwencja.
Niekoniecznie musisz studiować nudne i niezrozumiałe podręczniki. Przy pomocy programów z serii Potęga Rozumu możesz bez trudu zwiększyć swój potencjał intelektualny, rozwinąć pomysłowość i innowacyjność, zwiększyć iloraz inteligencji!


ILORAZ INTELIGENCJI: wskaźnik stopnia rozwoju inteligencji wyrażający się odpowiednią liczbą.

Programy Potęga Rozumu skonstruowane zostały w taki sposób, by były użyteczne dla każdego. Zawierają rozbudowany wstęp teoretyczny oraz symulacje, na przykładzie których możemy zastosować poznane techniki i metody. Użytkownik korzystający z Potęgi, nigdy nie pozostaje sam. Jeżeli potrzebuje pomocy, to zawsze może porosić o radę profesora Einstaina", który z chęcią takiej rady udzieli. Nie będzie to jednak przysłowiowa "kawa na ławę", ale podpowiedź nie odbierająca użytkownikowi szansy samodzielnego dojścia do rozwiązania.   
 
ROZUM: władza poznawcza, umożliwiająca odkrywanie przyczyn i istoty zjawisk.

Pozbądź się krępującej schematyczności, zobacz, że można inaczej i z lepszymi efektami!
Zainwestuj w siebie! Rozwiń swój umysł! Prześcignij innych! Bądź po prostu lepszy!


Użyte definicje zaczerpnięto z Encyklopedii PWN oraz Słownika Języka Polskiego PWN.

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10
Komputer: PC z procesorem min. 1 GHz